Kontakt

Naziv granskog saveza RVAČKI SAVEZ VOJVODINE
Adresa saveza Masarikova 25
Grad/Opština NOVI SAD
Telefo/Faks 021/420-637
Godina osnivanja 1954.
Predsednik Ljubiša Samardžić
Generalni sekretar Slaven Dokmanac
Mejl adresa office@wrestling-vojvodina.org.rs
Sajt www.wrestling-vojvodina.org.rs
Kontakt osoba/telefon 065/2083-219 Slaven Dokmanac