OBJAVLJENI KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SPORT I OMLADINU

Poštovani,

Želimo da vas obavestimo da je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu objavio nove konkurse za sve klubove sa teritorije AP Vojvodine. U slučaju da imate neku aktivnost koja je od značaja za AP Vojvodinu možete da se javite na sve navedene konkurse. Potrebni obrasci za apliciranje se nalaze na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Svi klubovi koji žele da učestvuju na konkursu kompletnu dokumentaciju šalju direktno u Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16 (sa napomenom – Konkurs)

Aktuelni konkursi za sportske organizacije iz AP Vojvodine:

  • Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, krajnji rok 01.11.2019.

Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, a koji, pre svega, imaju za cilj:

  • unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;
  • povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sp. rekreacije;
  • razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
  • podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini
  • Konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu, krajnji rok 31.05.2019.

Međunarodno takmičenje za čiju organizaciju se traže sredstva, treba da ispunjava sledeće

kriterijume:

  • da je međunarodno sportsko takmičenje u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
  • da ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
  • da je za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja obezbeđeno mišljenje i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 162. Zakona o sportu.
  • da ispunjava i druge uslove za organizaciju sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu.

Za učešće na međunarodnom sportskom takmičenju, sportska organizacija mora da ima prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Sve informacije i podatke u vezi gore objavljenih konkursa možete pronaći na web adresi https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/konkursi/konkursi-sport

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.

DETALJNIJE INFORMACIJE MOŽETE DA POGLEDATE U DOPISU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *