Odluke o dodeli ugovora

      No Comments on Odluke o dodeli ugovora


JNMV 1/2019 NABAVKA HOTELSKIH USLUGA U NOVOM SADU:

JNMV 2/2019 NABAVKA USLUGA DRUMSKOG PREVOZA:

JNMV 3/2019 NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA I ZAŠTITE:Leave a Reply

Your email address will not be published.