REDOVNA SKUPŠTINA RVAČKOG SAVEZA VOJVODINE (27.01.2018.)

SVIM KLUBOVIMA ČLANOVIMA RSV

Na osnovu člana 33. Statuta Rvačkog saveza Vojvodine sazvam redovnu godišnju Skupštinu Rvačkog saveza Vojvodine .

Datum održavanja:  27.01.2018. godine

Početak: 15,00 časova

Mesto održavanja: Hotel “Šumarice” Kragujevac

(sednica će biti održana neposredno posle Skupštine Rvačkog saveza Srbija)

Za sednicu predležem sledeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
   • Radno predsedništvo
   • Verifikaciona komisija
   • Zapisničara
 2. Izveštaj Verifikacione komisije
 3. Izveštaj o radu RSV za 2017. godinu,
 4. Finansijski izveštaj za 2017. godinu,
 5. Izveštaj Nadzornog odbora RSV za 2017. godinu,
 6. Usvajanje izveštaja za 2017. godinu,
 7. Plan rada za 2018. godinu,
 8. Usvajanje plana rada za 2018. godinu
 9. Razno

POZIV I PUNOMOĆJE ZA DELEGATE MOŽETE DA PREUZMETE OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *